КОНТАКТИ

Александър Йосифов
Александър ЙосифовПланински водач
Притежава свидетелство за професионална планинска квалификация за професията Планински водач от ЦПО „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България. Вписан в НТР под номер B-00289. Член на АПХ и на международната асоциация за планински водачи UIMLA.

+359 896 583 561

Светослав Зафиров
Светослав ЗафировПланински водач
Правоспособен професионален планински водач (първо ниво) от 2019 г. Член на Асоциация Планини и хора и UIMLA.
Вписан в „Национален туристически регистър“ под номер B-00287

+359 899 732 238

Ивайло Христов
Ивайло Христов Планински водач
Притежава свидетелство за професионална квалификация за професията Планински водач от Център за професионално обучение към „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България. Вписан в Националния туристически регистър, раздел планински водачи с номер В-00281.

+359 885 148 508

Руми Христова
Руми Христова Планински водач
Притежава свидетелство за професионална планинска квалификация за професията Планински водач от ЦПО „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България. Вписана в Националния туристически регистър под номер B-00304.

+359 898 263 120